Klubová setkání v roce 2018

         restaurace Táferna, 

        Žďár nad Sázavou 2

          každou 2. a 4. neděli v měsíci od 9. do 11. hodin            

    14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3.,

8.4., 22.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6.,

8.7., 26.8., 9.9., 23.9., 14.10., 28.10.,

11.11., 25.11., 9.12.

 

www.taferna.cz