Klubová setkání v roce 2018

         restaurace Táferna, 

        Žďár nad Sázavou 2

          každou 2. a 4. neděli v měsíci od 9. do 11. hodin            

    9.12.

 

a v roce 2019

13.1, 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6.,

     14.7., 25.8., 8.9., 22.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 22.12.

 

www.taferna.cz